11 January 2023

Richard Dawkins: River Out of Eden

"Nature is not cruel, only pitilessly indifferent. This is one of the hardest lessons for humans to learn. We cannot admit that things might be neither good nor evil, neither cruel nor kind, but simply callous - indifferent to all suffering, lacking all purpose."
 
"Life is just bytes and bytes and bytes of digital information."
 
"There is more poetry in Mitochondrial Eve than in her mythological namesake."
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Dawkins: Folyam az édenkertből
 
"...a természet nem kegyetlen, csak könyörtelenül közömbös. Ez egyike a legkeményebb leckéknek, ami az emberekre vár. Sehogyan sem akarózik beismernünk, hogy a dolgok se nem jók, se nem gonoszak, se nem kegyetlenek, se nem nyájasak, egyszerűen csak érzéketlenek - közömbösek minden szenvedésre, híján vannak minden célszerűségnek."
 
"Az élet nem egyéb, mint digitális információ, bitek halmaza."
 
"Több költészet van a mitokondriális Évában, mint legendabeli névrokonában."
 
 

 

1 comment:

  1. For a purpose everything on Earth has been created by the hand of God.

    ReplyDelete