8 January 2021

Richard Dawkins: The Selfish Gene

“Intelligent life on a planet comes of age when it first works out the reason for its own existence.”

Much as we might wish to believe otherwise, universal love and welfare of the species as a whole are concepts that simply do not make evolutionary sense.

“Curiously, peace-time appeals for individuals to make some small sacrifice in the rate at which they increase their standard of living seem to be less effective than war-time appeals for individuals to lay down their lives.

“Whenever a system of communication evolves, there is always the danger that some will exploit the system for their own ends.

“Contraception is sometimes attacked as 'unnatural'. So, it is, very unnatural. The trouble is, so is the welfare state. I think that most of us believe the welfare state is highly desirable. But you cannot have an unnatural welfare state, unless you also have unnatural birth-control, otherwise the end result will be misery even greater than that which obtain in nature. The welfare state is perhaps the greatest altruistic system the animal kingdom has ever known. But any altruistic system is inherently unstable, because it is open to abuse by selfish individuals, ready to exploit it. Individual humans who have more children than they are capable of rearing are probably too ignorant in most cases to be accused of conscious malevolent exploitation. Powerful institutions and leaders who deliberately encourage them to do so seem to me less free from suspicion.

“True warfare in which large rival armies fight to the death is known only in man and in social insects.

Examples of memes are tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions, ways of making pots or of building arches. Just as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to body via sperms or eggs, so memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can be called imitation.

Blind faith can justify anything. If a man believes in a different god, or even if he uses a different ritual for worshipping the same god, blind faith can decree that he should die  on the cross, at the stake, skewered on a Crusader's sword, shot in a Beirut street, or blown up in a bar in Belfast. Memes for blind faith have their own ruthless ways of propagating themselves. This is true of patriotic and political as well as religious blind faith.

We should not seek immortality in reproduction.
But if you contribute to the world's culture, if you have a good idea, compose a tune, invent a sparking plug, write a poem, it may live on, intact, long after your genes have dissolved in the common pool.

Once the genes have provided their survival machines with brains that are capable of rapid imitation, the memes will automatically take over.

We have the power to defy the selfish genes of our birth and, if necessary, the selfish memes of our indoctrination. [...] We, alone on the earth, can rebel against the tyranny of the selfish replicators.


Richard Dawkins: Az önző gén
Fordította Síklaki István


„Az értelmes élet egy bolygón akkor éri el nagykorúságát, amikor első ízben dolgozza ki saját létének indoklását.

„Bármennyire szeretnénk is az ellenkezőjét hinni, az egyetemes szeretet és a faj egészének érdeke olyan fogalmak, melyek evolúciós szempontból egyszerűen értelmetlenek.

„Furcsa módon az emberek mintha szívesebben feláldoznák az életüket háború idején, mint életszínvonaluk növekedését békeidőben.

„Valahányszor egy kommunikációs rendszer kialakul, mindig fennáll az a veszély, hogy némelyek a rendszert saját céljaikra fogják kihasználni.

„A fogamzásgátlást néha azzal támadják, hogy "természetellenes". Így igaz, nagyon természetellenes. A baj az, hogy ugyanez igaz a jóléti államra is. Azt hiszem, legtöbben úgy véljük, hogy a jóléti állam nagyon is kívánatos. Ám nem lehet természetellenes jóléti államunk, hacsak nincs természetellenes születésszabályozásunk is, mert máskülönben a végeredmény a temészetben fellelhetőnél is nagyobb nyomorúság. A jóléti állam talán a legnagyobb önzetlen rendszer, amit az állatvilág valaha is ismert, De minden önzetlen rendszer lényegéből fakadóan labilis, mivel ki van téve az önző egyének visszaélésének, akik készek kihasználni. Azok az emberek, akiknek több gyermekük van, mint ahányat felnevelni képesek, valószínűleg a legtöbb esetben túlságosan tudatlanok ahhoz, hogy tudatos visszaéléssel vádolhatnánk őket. Azok a nagyhatalmú intézmények és vezetők, akik szándékosan bátorítják őket, szerintem kevésbé állnak gyanún felül.

„Olyan igazi háborúkat, amelyekben nagy, ellenséges hadseregek harcolnak életre-halálra, csak az embernél és a társas rovaroknál ismerünk.

„A mém lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, ahogy a gének azáltal terjednek el a génkészletben, hogy spermiumok vagy peték révén testből testbe költöznek, a mémek úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek egy olyan folyamat révén, melyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk.

„A vakhit bármit igazolhat. Ha egy ember más istent hisz, sőt ha más rituáléval imádja ugyanazt az istent, a vakhit kijelentheti, hogy meg kell halnia – a kereszten, máglyán, vagy keresztes lovag kardjára tűzve, egy bejrúti utcán lelőve, vagy egy belfasti kocsmában felrobbantva. A vakhit mémjeinek megvannak a maguk könyörtelen módszerei önmaguk fenntartására. Ez éppúgy elmondható a hazafias és a politikai vakhitről, mint a vallásosról.

„Nem szabad halhatatlanságot keresnünk a szaporodásban. Ám ha hozzájárulunk a világ kultúrájához, ha van egy jó gondolatunk, komponálunk egy dallamot, feltalálunk egy gyújtógyertyát, írunk egy költeményt, az érintetlenül tovább élhet jóval azután is, hogy génjeink már feloldódtak a közös génkészletben.

„Amint a gének olyan aggyal látták el túlélőgépeiket, amely képes a gyors utánzásra, a mémek automatikusan átveszik a hatalmat.

„Megvan a hatalmunk ahhoz, hogy dacoljunk velünk született önző génjeinkkel, és ha szükséges, a belénk táplált, belénk nevelt önző mémekkel is. [...] Mi, egyedül a Földön, fellázadhatunk az önző replikátorok zsarnoksága ellen.

31 December 2020

The little elephant

 
Here's this little elephant –
always kind and elegant,
in sciences eminent –
could be good for president.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kis elefánt 
 
Itt ez a kis elefánt
mindig kedves, elegáns
tudományban eminens
elnök lesz ez evidens.

23 December 2020

Morning


With plum-coloured wrinkles on her face,
Another autumn day is waking up.
Morning fog drools down the edge of her lips,
Her eyelashes flutter with lazy lust.

She streches herself, pushes aside
Her heavy duvet, full of gloomy shades.
Her kiss is tired, leaf-litter fragranced,
She powders the winter's deepening trace.

She puts her long hair into a bun,
Tousled bronze with silver gossamer strands.
Time is running... She is just leaving and
Evening is already painting the lands.


Reggel

Szilvaszínű ráncokkal arcán
Ébredezik egy újabb őszi nap.
Ökörnyál fénylik szája sarkán,
Lehunyt szeme még álomtól dagadt.

Nagyot nyújtózik, félretolja
Komor ködöktől súlyos paplanát.
Avarszagú, fáradt a csókja,
Aranypor borítja sminkasztalát.

Bronzhaját kócos kontyba tűzi,
Ősz tincseit látva már csak legyint.
Rohan az idő, őt is űzi...
Épp csak elindul, s este lesz megint.

11 December 2020

The curious angel


A curious tiny angel dropped down from the sky.
She had not got her wings yet, so she could not fly.
In her mud-spattered dress, she cried under a tree,
Because she got a little booboo on her knee.

I called her into the house, those were frosty days.
She was given hot tea and bandage on the graze.
We ate fresh baked potato, and drank chocholate milk,
Her mood brightened up quickly and her bad leg healed.

We jumped on the bed and built blanket hideaway,
Our silver giggling flied beyond the Milky Way.
And waiting for miracles in the merry weeks,
We put icicle crown onto the head of trees.

We ran across the hills without fear in our hearts,
And blew snowflakes into the angry wind's black eyes.
We threw seeds in the feeder, sunflower and oat,
And dressed the freezing snowman in a rimy coat.

Christmas arrived at last, in frail iceflower lace,
We woke up when the sun broke through the morning haze.
The stove murmured in fragrance of the gingerbread,
The pine tree was gorgeous in sparkling gold and red.

A message was brought by the soft-footed midnight,
In rolling voice of bells, in candle's dancing light.
The curious little angel was missed by her friends,
They sent a cloud-boat for her through the snowy lands.

We had to say goodbye, but she promised she come
To me in next December with the lowest sun.
By then she'll have got wings, she will take me to fly,
We'll spread the world with stardust of the winter sky.


A kíváncsi angyal
 
Karácsonyi fények pislogtak az égre,
Egy kíváncsi angyal pottyant le a télbe.
Nem tudott repülni, nem volt neki szárnya,
Bibis lett a térde, sáros a ruhája.

Behívtam a házba, hideg volt az este.
Forró teát kapott, s ragtapaszt a sebre.
Sütőben sült krumplit ettünk vacsorára,
Felderült a kedve, nem fájt már a lába.

Ugráltunk az ágyon, ezüst nevetése
Felszállt jó magasra, egészen az égre.
Vidám napok jöttek, a csodára várva,
Jégcsapokból raktunk koronát a fákra.

Szaladtunk a dombon, semmitől se félve,
Hópelyhet fújtunk a dühös szél szemébe.
Madaraknak búzát szórtunk egy nagy tálba,
Hóembert bújtattunk zúzmarás kabátba.

Eljött a karácsony, jégvirág csipkében,
Kelő nappal keltünk, felöltöztünk szépen.
Szegfűszeg illatban duruzsolt a kályha,
Girlandot aggattunk zöld fenyőfa ágra.

Üzenetet hozott a puhaléptű este,
Harang halk szavában, gyertyalángba festve.
Hívta a kis angyalt sok égi barátja,
Ablakpárkányomon felhőbárka várta.

Búcsúznunk kellett, de becsszóra ígérte,
Jövőre is eljön, legalább egy hétre.
Megtanul repülni, lesz egy erős szárnya,
Csillagport szórunk majd együtt a világra.