29 November 2018

The last little rose


The last little rose
innocently lies
the spring - once again -
straight into your eyes.


Like a drop of blood,

glows in autumn light,
you sleep with her scent
all over the night.

The best is yet to come -
you believe in vain,
the last little rose
hurts you once again.

Az utolsó rózsa

Az utolsó rózsa.
Ártatlanul pimasz.
Szemedbe hazudja
még egyszer a tavaszt.

Fáradt őszi fényben
izzó vörös vércsepp.
Bársonyával alszol,
illatával ébredsz.

A java hátra van
még, neki elhiszed...
S az utolsó rózsa
még egyszer megsebez.19 November 2018

The cricket and the ant


Throughout the long summer,
the ant always worked hard.
The cricket only sang,
and got drunk every night.

When autumn said goodbye,
the ant rested at last.
The cricket - one last time -
went to the nearest pub.

The ant stayed safe at home,
when winter had arrived,
the cricket's whimper was
not bothering inside.

And when sweet spring will come,
everything that is left
of the cricket goes in
the pantry of the ant.

A tücsök és a hangya

Szorgoskodott a hangya
a hosszú nyáron át.
A tücsök meg zenélt csak,
s leitta jól magát.

Megérkezett a tél, és
a hangya megpihent.
A tücsök még utószor
egy jó kocsmába ment.

Bezárkózott a hangya,
jöhet már hóvihar.
A tücsök nyöszörgése
bent senkit nem zavar.

S a kamrába, a hangya,
ha jön a szép tavasz,
a tücsökből behordja
mindazt, mi megmaradt.

16 November 2018

Rainy days


The lovely autumn has left today.
Today here is his angry twin.
Fat clouds hang down to the town, and rain
Coats the windows with silky skin.

I hold my umbrella so strongly.
In stormy wind I learn to fly.
At last, I let it try without me.
I watch its dance in gloomy sky.


Esős napok

A kedves ősz elbúcsúzott.
Mogorva öccse maradt csak itt.
Az ablakon eső kopog.
Az égbolt leér a házakig.

Ernyőm nyelét szorongatom.
Szállni próbál velem a szélben.
Repüljön hát, végül hagyom…
Bolond táncát ámulva nézem.
07 November 2018

Dan Brown: The Lost Symbol" 'Google' is not a synonym for 'research'."


"I know you well enough to know you're not a man I can ask to believe ... only to trust."


"...I realize that you, like many educated people, live trapped between worlds – one foot in the spiritual, one foot in the physical."


"Since the beginning of time, the ignorant had always screamed the loudest, herding the unsuspecting masses and forcing them to do their bidding."


"Maybe there is a universal truth embedded in everyone's soul. Maybe we all have the same story hiding inside, like a shared constant in our DNA. Maybe this collective truth is responsible for the similarity in all of our stories."


"Darkness feeds on apathy ... and conviction is our most potent antidote."Dan Brown: Az elveszett jelkép

Fordította: Bori Erzsébet"A Google nem a kutatás szinonímája."


"Elég jól ismerem ahhoz, hogy tudjam, nem az az ember, akit arra kérhetnék, hogy higgyen… de arra igen, hogy bízzon."


"...tudom, hogy ön, mint oly sok tanult ember, elakadt két világ között … egyik lábával a spirituális, a másikkal az anyagi világban áll."


"Az idők kezdete óta mindig az ostobák üvöltenek a leghangosabban, összeterelvén a gyanútlan tömegeket, saját céljaikra használva őket."


"Talán létezik egy egyetemes igazság, mindannyiunk lelkébe plántálva. Talán valamennyiünkben ott rejtőzik ugyanaz a történet, ahogy a DNS-állományunk is közös. Talán ez a kollektív igazság nyilvánul meg a történeteink hasonlóságában."


"A sötétség a közönyből és a fásultságból táplálkozik … és a meggyőződés a legerősebb ellenszere."