24 September 2021

Richard Osman: The Thursday Murder Club

After a certain age, you can pretty much do whatever takes your fancy. No one tells you off, except for your doctors and your children.

I would never have therapy, because who wants to unravel all that knitting? Not worth the risk, thank you.

Chris takes a swig of Diet Coke. He sometimes worries he is addicted to it. He had read a headline about Diet Coke once, which was so worrying he had chosen not to read the article.

In a lifetime of listening you pick up all sorts.

You always know when it's your first time, don't you? But you rarely know when it's your final time.

They are passing through a village, which is a respite from the trees, but there is still not enough concrete for Donna.

No kneeling for him these days though, arthritis and Catholicism being an uneasy mix.

It's great to be the fastest runner, but not when you're running in the wrong direction.

People without a sense of humour will never forgive you for being funny.

...getting out of a garden chair at our age is a military operation. Once you are in one, you can be in it for the day.

Everyone has to leave the game. Once you're in, there is no other door but the exit.

 

 

 

 

 

Richard Osman: A csütörtöki nyomozóklub
Fordította Orosz Anna

Egy bizonyos kor után az ember nagyjából azt tehet, amit csak akar. Senki se szól rá, kivéve az orvosait és a gyerekeit.

Én soha nem járnék terápiára, mert hát ki a fene akarná visszabontani azt a rengeteg kötést? Kösz, de nem éri meg a kockázatot.

Chris jó nagyot húz a diétás kólájából. Néha elfogja a pánik, hogy rászokott. Egyszer látott egy szalagcímet a diétás kóláról, ami annyira nyugtalanító volt, hogy el sem merte olvasni a cikket.

Az ember sok mindenről tudomást szerez, ha egy életen át hallgatózik.

Azt mindig tudja az ember, ha valami az első alkalom. Azt viszont csak ritkán, ha az utolsó.

Áthaladnak egy falun, ami megkönnyebbülés a rengeteg fa után, de ez még mindig nem elég beton Donnának.

A térdepelés már nem megy neki, az ízületi gyulladás és a katolicizmus kellemetlen kombináció.

Jó, ha te futsz a leggyorsabban, de csak akkor, ha nem az ellenkező irányba.

Akinek nincs humorérzéke, soha nem bocsát meg annak, akinek van.

...a mi korunkban már katonai műveletnek számít kikászálódni a kerti székből. Ha az ember egyszer beleült, egész nap benne marad.

Egyszer mindenkinek ki kell szállnia a játékból. Ha egyszer beszállt, nincs más ajtó, csak a kijárat.

11 September 2021

The best place

It is not easy to find the best place,
it must be cosy, and lovely and safe.
I don't like cleaning a lot, so be small,
be airy a bit, but no draft at all.
Be hugged by the sunshine in any case,
be good for a rest and lying in wait.
It must be quiet, but close to the friends,
with charming views of the arable lands...
Look here, this cactus, it's worth every price,
from now, I will call it only thorn-house.
I am so happy that I've found this place,
it fits me well, and it's good for a base.Tüske-lak

Jó helyet találni, nem könnyű dolog.
Központi legyen, de csendes és nyugodt.
Kényelmes, bájos, de ne legyen nagyobb,
mint amit seperc kitakaríthatok.
Levegős legyen, de ne legyen huzat,
reggeltől estig ragyogja be a nap.
Bázis legyen, ahol lesben állhatok,
megtervezhetem a légyvadászatot.
De hogyha éppen csak lopnám a napot,
érezzem úgy hogy biztonságban vagyok...
Itt ez a kaktusz, beteljesült álmom,
már csak egy nevet kell neki találnom.
 

08 September 2021

Richard Dawkins: The God Delusion

“As ever when we unweave a rainbow, it will not become less wonderful.”

A widespread assumption, which nearly everybody in our society accepts ‒ the non-religious included is that religious faith is especially vulnerable to offence and should be protected by an abnormally thick wall of respect, in a different class from the respect that any human being should pay to any other.

The whole point of religious faith, its strength and chief glory, is that it does not depend on rational justification.

The fact that it has nothing else to contribute to human wisdom is no reason to hand religion a free licence to tell us what to do. Which religion, anyway?

...one of the truly bad effects of religion is that it teaches us that it is a virtue to be satisfied with not understanding.

Those who wish to base their morality literally on the Bible have either not read it or not understood it, as Bishop John Shelby Spong, in The Sins of Scripture, rightly observed.

Do not indoctrinate your children. Teach them how to think for themselves, how to evaluate evidence, and how to disagree with you.

The truths of evolution, along with many other scientific truths, are so engrossingly fascinating and beautiful; how truly tragic to die having missed out on all that!

Christianity, just as much as Islam, teaches children that unquestioned faith is a virtue. You don't have to make the case for what you believe.

Faith is an evil precisely because it requires no justification and brooks no argument.

There is something infantile in the presumption that somebody else (parents in the case of children, God in the case of adults) has a responsibility to give your life meaning and point. [...] The truly adult view, by contrast, is that our life is as meaningful, as full and as wonderful as we choose to make it. And we can make it very wonderful indeed.

 

 

 

 Richard Dawkind: Isteni téveszme
Fordította Kepes János

„Akárhányszor szétbonthatjuk a szivárvány színeit, semmivel sem lesz kevésbé csodálatos.

Széles körben elterjedt feltevés, amelyet társadalmunkban majdnem mindenki a nem vallásos is elfogad, hogy a vallásos hit olyan rendkívül sérülékeny, hogy a tisztelet szokatlanul vastag falával kell védelmezni, egészen más tisztelettel, mint ahogy az egyik ember fordul a másik felé.

A vallásos hit egész lényege, ereje és sikerének legfőbb titka abban rejlik, hogy független a racionális igazolástól.

Azért, mert az emberi tudáshoz semmi mással nem tud hozzájárulni, ez még nem indok, hogy felhatalmazzuk a vallást, mondja meg mi a teendő. Különben is, melyik vallást?

A vallás egyik igazán ártalmas hatása, hogy arra tanít, erény megelégedni a nemtudással.

Aki az erkölcseit szó szerint a Bibliára kívánja alapozni, az vagy nem olvasta, vagy nem értette, amint John Shelby Spong püspök The Sins of Scripture (A Szentírás bűnei) című könyvében jogosan jegyzi meg.

Ne sulykolj semmit a gyermekeidnek. Tanítsd meg őket gondolkodni, tapasztalatokat értékelni és veled ellenkezni!

Az evolúció igazsága, sok más tudományos igazsággal egyetemben annyira magával ragadó, elbűvölő és gyönyörű, igazán micsoda tragédia, ha valaki úgy hal meg, hogy mindezt kihagyja.

A kereszténység, akárcsak az iszlám, arra tanítja a gyermekeket, hogy a kétkedés nélküli hit erény. Amiben hiszünk, azt nem kell érvekkel alátámasztanunk.

A hit valójában ártalom, pontosan azért, mert nem igényel igazolást és nem tűr meg ellenvetést.

Van valami infantilis abban a feltevésben, hogy valaki más (gyereknél a szülők, felnőtteknél Isten) felelőssége célt és értelmet adni az életünknek. [...] Az igazán felnőtt felfogás ezzel szemben az, hogy az életünk pontosan annyira teljes, értelmes és csodálatos, amennyire mi azzá tesszük. És tényleg egészen csodálatossá tehetjük.