16 January 2023

Eerie night

It was an eerie night
With only blinking light.
A black ball lonely rolled
Along the steamy road.
 
The cello streams all snapped,
The stage suddenly cracked,
An invisible weight
Moved out the ancient scales.
 
The mouth opened and closed
Without a word or voice.
The clock just dizzy ran
Then stopped and stopped again.
 
The colours seemed to fade
And fell into a gape,
The rail bent off the ground
leaving a wound behind.
 
The silence was a flash,
A single move of lash,
The world where we belong
Sighed and rotated on.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegnap éjjel
 
Az este furcsa volt.
Csak pislogott a fény.
Egy labda pattogott
Az út vizes kövén.
 
A koncertzongorán
Mind elpattant a húr,
A régi mérlegen
Könnyebbé lett a súly.
 
Az óra meg-megállt,
Majd szédülten szaladt.
Csak tátogott száj,
Már nem voltak szavak. 
 
A nagy plakátokon
Fakóvá vált a szín,
Az állomás előtt
Odébb hajolt a sín.
 
Egy pillanatnyi csönd,
Míg megtorpant a láb.
Egy sóhaj elsuhant,
S forgott a Föld tovább.
 
 

 

11 January 2023

Richard Dawkins: River Out of Eden

"Nature is not cruel, only pitilessly indifferent. This is one of the hardest lessons for humans to learn. We cannot admit that things might be neither good nor evil, neither cruel nor kind, but simply callous - indifferent to all suffering, lacking all purpose."
 
"Life is just bytes and bytes and bytes of digital information."
 
"There is more poetry in Mitochondrial Eve than in her mythological namesake."
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Dawkins: Folyam az édenkertből
 
"...a természet nem kegyetlen, csak könyörtelenül közömbös. Ez egyike a legkeményebb leckéknek, ami az emberekre vár. Sehogyan sem akarózik beismernünk, hogy a dolgok se nem jók, se nem gonoszak, se nem kegyetlenek, se nem nyájasak, egyszerűen csak érzéketlenek - közömbösek minden szenvedésre, híján vannak minden célszerűségnek."
 
"Az élet nem egyéb, mint digitális információ, bitek halmaza."
 
"Több költészet van a mitokondriális Évában, mint legendabeli névrokonában."
 
 

 

04 January 2023

January sunshine