24 October 2021

Richard Dawkins: The Blind Watchmaker

The physicist’s problem is the problem of ultimate origins and ultimate natural laws. The biologist’s problem is the problem of complexity. The biologist tries to explain the workings, and the coming into existence, of complex things, in terms of simpler things. He can regard his task as done when he has arrived at entities so simple that they can safely be handed over to physicists.

It is because we internally use our visual information and our sound information in different ways and for different purposes that the sensations of seeing and hearing are so different. It is not directly because of the physical differences between light and sound.

Mutation is random; natural selection is the very opposite of random.

Evolution has no long-term goal. There is no long-distance target, no final perfection to serve as a criterion for selection, although human vanity cherishes the absurd notion that our species is the final goal of evolution. In real life, the criterion for selection is always short-term, either simple survival or, more generally, reproductive success.

“...the number of different ways of being dead is so much greater than the number of different ways of being alive...”

A miracle, in other words, if it occurs at all, is a tremendous stroke of luck.

It is difficult for a minority team to break in, even a minority team which would, in the end, have done the job more efficiently. The majority team has an automatic resistance to being displaced, simply by virtue of being in the majority.

But individual zebras do everything in their power to resist being eaten by lions, and from the lions’ point of view this is making life harder for them.

It is generally characteristic of arms races, including human ones, that although all would be better off if none of them escalated, so long as one of them escalates none can afford not to.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Dawkins: A vak Órásmester
Fordította Síklaki István, Simó György, Szentesi István

„A fizikusok problémája a végső eredet és az alapvető természeti törvények tisztázása. A biológus problémája a komplexitás. A biológus az összetett dolgok működését és keletkezését az egyszerűbbek segítségével próbálja megmagyarázni. Sajátjának tekinti a feladatot addig a pontig, amíg olyan egyszerű entitással találja magát szemben, amelyet nyugodt szívvel továbbadhat a fizikusoknak.

Azért különbözik annyira a látás és a hallás érzése, mert belül használjuk fel különböző módokon vizuális és hallási információinkat, nem pedig azért, mert a fény és a hang különböző fizikai jelenségek.

Véletlenszerű a mutáció, a természetes szelekció ennek éppen az ellenkezője.

...az evolúció nem ismeri a hosszútávú célokat. Nincs távoli cél, nem létezik olyan tökéletes végső állapot, amely a kiválasztás mércéje lehetne, bár az emberi hiúság gyakran azt az abszurd gondolatot dédelgeti, hogy fajunk az evolúció végső célja. A való életben a szelekció végső célja mindig rövid távú: egyszerűen a túlélés, vagy, általánosabban szólva, a sikeres szaporodás.

...sokkal többféleképpen halunk meg, mint ahogy életben maradhatunk...

A csoda más szóval, ha egyáltalán előfordul, hatalmas szerencse.

Egy kisebbségben levő csapat nehezen tud betörni, még ha végül is hatékonyabban végezné el a munkát. A többségi csapat automatikusan ellenáll annak, hogy elmozdítsák, egyszerűen annak tulajdoníthatóan, hogy ő a többség.

Ám a zebraegyedek minden erejükkel ellenállnak annak, hogy az oroszlánok megegyék őket, és az oroszlánok nézőpontjából ez megnehezíti az életet.

Általános jellemzőjük a fegyverkezési versenyeknek, az emberekéit is beleértve, hogy noha mindenki jobban járna, ha egyikük sem fejlesztene, mindaddig, amíg egyikük fejleszt, a többi sem engedheti meg, hogy ne tegye.




No comments:

Post a Comment