16 June 2021

Neil Gaiman: Norse Mythology

“Odin and Vili and Ve killed the giant Ymir. It had to be done. There was no other way to make the worlds. This was the beginning of all things, the death that made all life possible.”

“The norns will decide what happens in your life.  [...] Some norns give people good lives, and others give us hard lives, or short lives, or twisted lives.”

“He said nothing: seldom do those who are silent make mistakes.”

“That was the thing about Loki. You resented him even when you were at your most grateful, and you were grateful to him even when you hated him the most.”

“He had done as his dreams had told him, but dreams know more than they reveal, even to the wisest of the gods.”

“Not one thing happens that Heimdall does not see, and sometimes he sees events that have yet to occur in the world.”

“It does not matter how fast you run  [...] even you cannot run faster than thought.”

“No one can beat old age, because in the end she takes each of us, makes us weaker and weaker until she closes our eyes for good.”

“The woman is called Life, the man is called Life's Yearning. Their descendants will populate the earth. It is not the end. There is no end. It is simply the end of the old times, Loki, and the beginning of the new times.”


Poppies and bumblebees in the garden


Neil Gaiman: Északi mitológia
Fordította Pék Zoltán

„Odin, Vili és Vé megölték az óriás Ymirt. Kénytelenek voltak, másképpen nem lehetett létrehozni a világokat. Ez volt minden dolgok kezdete: a halál, amely lehetővé tett minden életet.”

„A nornák döntik el, mi történjen az életben. [...] Egyes nornák jó életet adnak az embereknek, mások nehéz életet, rövid életet vagy torz életet.”

„Szólni nem szólt: aki hallgat, ritkán vét.”

„Loki már csak ilyen volt. Akkor is nehezteltél rá, amikor a leghálásabb voltál neki, és akkor is hálás voltál neki, amikor ránézni se bírtál.”

„Úgy tett, ahogyan azt álma tanácsolta, de az álmok többet tudnak, mint amennyit elárulnak akár a legbölcsebb istennek is.”

„Nem történhet semmi, amit Heimdall ne látna, és néha olyasmit is lát, ami még meg sem történt a világban.”

„Akármilyen gyorsan szaladsz [...]  a gondolatot akkor sem tudod lefutni.”

„Senki nem tudja legyőzni az öregséget, mert a végén ott vár mindnyájunkra, egyre jobban elgyengít, és lezárja a szemünket.”

„A nő neve Élet, a férfié Életvágy. Leszármazottaik benépesítik a Földet. Ez nem a vég. Nincs vég. Egyszerűen csak véget ér a régi kor, és kezdődik az új.”


Pipacsok és dongók a kertbenNo comments:

Post a Comment