19 June 2021

Neil Gaiman: Neverwhere

“'You've a good heart,' she told him. 'Sometimes that's enough to see you safe wherever you go.' Then she shook her head. 'But mostly, it's not.'”

“Richard had noticed that events were cowards: they didn't occur singly, but instead they would run in packs and leap out at him all at once.”

“Still, it was much easier not to believe in something when it was not actually looking directly at you and saying your name.”

“'I have always felt,' he said, 'that violence was the last refuge of the incompetent, and empty threats the final sanctuary of the terminally inept.'”

“'There are little pockets of old time in London, where things and places stay the same, like bubbles in amber,' she explained. 'There's a lot of time in London, and it has to go somewhere ‒ it doesn't all get used up at once.'”

“So the day became one of waiting, which was, he knew, a sin: moments were to be experienced; waiting was a sin against both the time that was still to come and the moments one was currently disregarding.”

“'When angels go bad, Richard, they go worse than anyone.'”

“He had gone beyond the world of metaphor and simile into the place of things that are, and it was changing him.”

“It was the perfect match, the hunter and the hunted. And who was who, and which was which, only time would reveal; time and the dance.”

 

Cornflowers

  


 

 

 

 

 

 

  

Neil Gaiman: Sosehol 

Fordította Pék Zoltán 

„‒ Jó szíve van. Az néha elég, hogy biztonságba legyen, bármerre vetődik. ‒ Aztán a fejét ingatta. ‒ De többnyire azér' nem.”

„Richard már megfigyelte, hogy az események gyávák: egyenként nem történnek meg, csak csoportosan, bandában mernek rárontani.”

„Persze sokkal könnyebb nem hinni valamiben, ha az nem néz egyenesen rád és szólít a neveden...”

„Jómagam mindig is úgy véltem, hogy az erőszak az amatőrök végső menedéke, az üres fenyegetés pedig a menthetetlenül kétbalkezesek utolsó szentélye.”

„Londonban itt-ott megrekedt a régi idő, és ezeken a helyeken a dolgok ugyanolyanok maradnak. Akár a buborék a borostyánban. Londonban sok az idő, valahová mennie kell... nem használódik el mind egyszerre.”

„...a pillanatokat meg kell élni, a várakozás bűn, mind az eljövendő idő ellen, mind a jelen pillanat ellen, amelyet az ember éppen semmibe vesz.”

„Ha az angyalok rossz útra térnek, rosszabbak lesznek bárkinél.”

„A metaforák és hasonlatok világából átkerült egy olyan helyre, ahol a dolgok csak vannak, és ez kezdte megváltoztatni.”

„Tökéletes páros: a vadász és a vad, s hogy ki ki, hogy melyik melyik, azt az idő dönti el. Az idő meg a tánc.”

 

Early summer garden

  16 June 2021

Neil Gaiman: Norse Mythology

“Odin and Vili and Ve killed the giant Ymir. It had to be done. There was no other way to make the worlds. This was the beginning of all things, the death that made all life possible.”

“The norns will decide what happens in your life.  [...] Some norns give people good lives, and others give us hard lives, or short lives, or twisted lives.”

“He said nothing: seldom do those who are silent make mistakes.”

“That was the thing about Loki. You resented him even when you were at your most grateful, and you were grateful to him even when you hated him the most.”

“He had done as his dreams had told him, but dreams know more than they reveal, even to the wisest of the gods.”

“Not one thing happens that Heimdall does not see, and sometimes he sees events that have yet to occur in the world.”

“It does not matter how fast you run  [...] even you cannot run faster than thought.”

“No one can beat old age, because in the end she takes each of us, makes us weaker and weaker until she closes our eyes for good.”

“The woman is called Life, the man is called Life's Yearning. Their descendants will populate the earth. It is not the end. There is no end. It is simply the end of the old times, Loki, and the beginning of the new times.”


Poppies and bumblebees in the garden


Neil Gaiman: Északi mitológia
Fordította Pék Zoltán

„Odin, Vili és Vé megölték az óriás Ymirt. Kénytelenek voltak, másképpen nem lehetett létrehozni a világokat. Ez volt minden dolgok kezdete: a halál, amely lehetővé tett minden életet.”

„A nornák döntik el, mi történjen az életben. [...] Egyes nornák jó életet adnak az embereknek, mások nehéz életet, rövid életet vagy torz életet.”

„Szólni nem szólt: aki hallgat, ritkán vét.”

„Loki már csak ilyen volt. Akkor is nehezteltél rá, amikor a leghálásabb voltál neki, és akkor is hálás voltál neki, amikor ránézni se bírtál.”

„Úgy tett, ahogyan azt álma tanácsolta, de az álmok többet tudnak, mint amennyit elárulnak akár a legbölcsebb istennek is.”

„Nem történhet semmi, amit Heimdall ne látna, és néha olyasmit is lát, ami még meg sem történt a világban.”

„Akármilyen gyorsan szaladsz [...]  a gondolatot akkor sem tudod lefutni.”

„Senki nem tudja legyőzni az öregséget, mert a végén ott vár mindnyájunkra, egyre jobban elgyengít, és lezárja a szemünket.”

„A nő neve Élet, a férfié Életvágy. Leszármazottaik benépesítik a Földet. Ez nem a vég. Nincs vég. Egyszerűen csak véget ér a régi kor, és kezdődik az új.”


Pipacsok és dongók a kertben01 June 2021

Blanket

The summer squelches around the house,
her floral blond hair covered with clouds.
The world is full of sorrow and dread,
I pull the blanket over my head.
 


Takaró

Cuppog a nyár kinn a kertben,
ázott hajában virág.
Takaróm fejemre húzom,
Rémült és bús a világ.
I finished this blanket yesterday. ☺