19 June 2017

Awakening

In the corner of the garden
the morning still takes a rest,
strews flower petals on the wound
that the dawn cut on my breast.

My desires slowly calm down,
the silence flows, like a stream...
It's the last awakening now,
everything was just a dream...


Ébredés

A kert sarkában megpihen
a délelőtt egy percre.
Virágszirmokat szór, tegyem
a hajnal vágta sebre.

Csöndjét magamon átmosom,
vágyaim elcsitulnak.
Ez most a végső ébredés:
minden más álom volt csak.


04 June 2017

Dandelion-Moon

Beyond the town,
where the canola-fields
merge into the sky,
on that turquoise
meadow, the Moon
was a huge, white
dandelion.
Suddenly, a light
breeze arrived:
pale-little moon-fluffs
flew all around,
and thousands of tiny
moon-flowers grew out
from the ground.
I gathered a bouquet
of them - dream-scented -
and now, I'm drying it
carefully on the loft,
so their bright-yellow lights
will remain for the dark,
long winter nights.


Pitypang volt a Hold

A városon túl
a végtelent figyeltem.
Ahol két párhuzamos összeér.
Magasfeszültségű drótok...
Mögöttük a repceföld és az ég
egymásba mosódott,
s a türkiz színű réten
hatalmas pitypang volt
a délutáni Hold.
Egy könnyű szellő
jött hirtelen:
sápadt kis holdpihék
szálltak szerteszét,
s a földből kihajtott sok száz
parányi holdvirág.
Szedtem belőlük
egy maroknyi csokrot,
álomillatút,
és most a padláson
szárítom vigyázva:
repcesárga fénye
megmaradjon
a sötét éjszakákra.

28 May 2017

Spring

Shy fairies' sweet smiles,
pearl-tears of blue nights,
raindrops washed footpath,
ink sky rocked pink clouds,
nectarin sundowns,
g
entle dance in hearts.


20 May 2017

For Daniel

I wanted to play...
So I brought you here,
to this shaky, crazy world...
And I rocked you, breathed
your sweet baby scent...
I played that I was an adult...
And the passing days
slowly brought me up.
It was a good game.
The most beautiful
adventure. Luminous
pure diamond
every moment.
I discovered the whole
world with you again.
It was a good game.
Watching as you grow up...
Twenty years, like a lovely
thought, ran away.
It was a good game.
Still, I am crying now,
though, I knew I have to let
you go, someday.
Look, my fingers turned
blue, I held your hand
so strongly...
But...
It will be a good game
to watch you build - like
Lego houses, just yesterday -
your own life.

07 May 2013


1993. május

Nagyfiamnak

Dininek

Játszani akartam.
Hát idehoztalak, erre az ingatag, bizarr világra.
És dajkáltalak.
Beszívtam édes illatod.
Azt játszottam, hogy felnőtt vagyok.
És megérleltek lassan a hátunk mögött
szaporán sorjázó napok.
Jó játék volt.
A legszebb kaland.
Gyémántnál fénylőbb minden pillanat.
Az egész világot fedeztem fel újra
általad.
Jó játék volt.
Figyelni, ahogy felnősz.
Húsz év, mint egy kedves gondolat,
úgy elszaladt.
Jó játék volt.
Most mégis sírok,
pedig tudtam, egyszer majd el kell engedjelek.
Nézd, belekékültek ujjaim,
olyan erősen fogtam eddig a kezed.
De...
Jó játék lesz.
Figyelni, ahogy építgeted
– mint nemrég kockákból házat, kerteket –
a saját életed.

2013. május 7.

10 May 2017

Passing time

Body grows up, and
mind can grow up as well, but
soul remains a child.
Múló idő

Felnő a test, majd
felnő az ész, de gyermek
marad a lélek.
27 April 2017

Happiness

The smile on your mouth,
the impish light in your eyes:
the key to my joy.


1998. április


Arcvonalak
Balázsnak

Szemed sarkának,
szád szegletének íve:
örömöm kulcsa.19 April 2017

Matrix

I have wandered the Far, Far Away,
the Round forest, and the Glass mountain
 from here, and from over there of course.
A bag of my proud feathers have been
shed on the way... Like something Matrix 
not knowing would be better, perhaps 
I have become only a moveless
ossified shade on the other side
of the cage.
Mátrix

Bejártam már az Óperenciát,
a Kerek erdőt, az Üveghegyet
 innen is, no meg hát persze túlnan.
Elhullattam jó pár büszke tollam
az út során... Mint valami Mátrix 
ha nem is sejteném, jobb lenne tán 
egy mozdulatlanná csontosodott
árnyék a rácsok másik oldalán.

09 April 2017

Little girl's song

Things are best to do with dad:

to put pearls in row on the sunbeam
to tread out a path in deep snow and mud
to strike a light, to jump through the stream
to pocket the world and take it with us
Kicsi lány éneke

Apuval a legjobb:

Gyöngyöket fűzni a napsugárra
Utat taposni nagy hóba, sárba
Lángot csiholni és messze vinni
A világot titkon zsebre tenni27 March 2017

Almond blossoming

When the light slowly softens to blond,
And time is born from the scents of spring,
When every wing-beat becomes a song,
When I’m a silly, light breath of wind.

Mandulavirágzás

Amikor festménnyé szelídül a fény,
És idővé tágulnak az illatok,
Amikor dallá lesz minden szárnycsapás,
Amikor bolondos, könnyű szél vagyok.


Skywatch Friday20 March 2017

Daughter of March

I was born with the first sunrays.
My cradle was rocked by the Spring.
I've never run out of daydreams.
I've always walked against the wind.Március lánya

A felkelő nappal születtem.
A tavasz volt könnyelmű dajkám.
Vad álmain nevelt fel engem.
Majd itt hagyott vén fejjel, árván.16 March 2017

March

With flowers

(15 March 2017)

With a little snowy surprise

(15 March 2013)10 March 2017

It's time

I should have been reconciled
with the time and with my life,
with all that I did not find,
with all that I left behind.

I should have been reconciled
with the future, with the past,
to accept all what have gone,
and to love what just will come.

I should have been reconciled
with all wrinkle 'round
 my eyes.
Wash the soul creased on my face,
blanch over in Lethe's waves.

***

But I’m just standing dazed.
Look, I have everything.
The world probably waits
for me, I’d like to think.

I wait, and wait ever,
only heaven knows, why.
The hapiness once more
opens at my blind eye.

While worn out, dusty dreams
still come and go in rows,
I cry for the woman
who I never was.

                                        


Ideje lenne

Békülnöm kéne már
Az élettel, az idővel.
Mindennel, amit megadott,
Mindennel, amit még nem vett el.

Békülnöm kéne már
A tegnappal, a jövővel.
Elfogadni, ami elmúlt,
S szeretni, ami még nem jött el.

Békülnöm kéne már
Önmagammal, a tükörrel.
Arcomra gyűrődött lelkem
Lemosni a Léthe vizével.

*
De én csak állok kábán.
Nézd, megvan mindenem!
A világ talán vár rám,
Titkon még azt hiszem.

És várok, várok egyre.
A jó ég tudja, mit.
A boldogság egy percre
Még vak szememre nyit.

S míg elnyűtt, poros álmok
Jönnek-mennek sorban,
Én siratom az asszonyt,
Aki sosem voltam.
04 March 2017

We walk along

We walk along. The pain reaches the ground.
The loaded wain. We can't leave it behind.
Our gloomy heads are sometimes hit by sticks.
Don't mind, we just take down some stars on it.
We walk along. Our traces on the fields.
The wounds of sky get overgrown with weeds.


Ballagunk

Ballagunk, a bánat földig ér.
Hátunk mögött a megrakott szekér.
Néha bús fejünkre sújt a bot.
Sebaj, szakítunk rá egy csillagot.
Ballagunk, térdig kopott a rét.
Gazok növik be fönn az ég sebét.


28 February 2017

Thornton Wilder: The Bridge of San Luis Rey

"Either we live by accident and die by accident, or we live by plan and die by plan."

"She opened the door upon her balcony and looked at the great tiers of stars that glittered above the Andes. Throughout the hours of the night, though there had been few to hear it, the whole sky had been loud with the singing of these constellations."

"Even speech was for them a debased form of silence; how much more futile is poetry wich is a debased form of speech."

"He was the awkwardest speaker in the world apart from the lore of the sea, but there are times when it requires a high courage to speak the banal."

"Like all solitary persons he had invested friendship with a divine glamour..."

"Like all beautiful women who have been brought up amid continual tributes to their beauty she assumed without cynicism that it must necessarily be basis of anyone's attachment to herself"

"...but do you know, my daughter, than in love - I scarcely dare say it - but in love our very mistakes don't seem to be able to last long?"

"Even memory is not necessary for love."Thorton Wilder: Szent Lajos király hídja
Kosztolányi Dezső fordítása

"Vagy véletlenül élünk, és véletlenül halunk meg, vagy pedig terv szerint élünk, és terv szerint halunk meg."

"Kinyitotta az erkélyre szolgáló ajtót, fölnézett a csillagok miriádjára, mely az Andok fölött sziporkázott. Az éjszakai órákon, noha itt csak kevesen hallották, az egész égboltozat zengett a csillagok éneklésétől."

"Számukra még a beszéd is a csönd silányabb formája volt. Aztán mennyivel gyatrább a költészet, mely a beszéd egyik silányabb formája."

"Csak a tenger csodáiról tudott beszélni, különben nehéz helyen állott nála a szó, de vannak pillanatok, amikor nagy bátorság kell ahhoz, hogy közhelyeket mondjunk."

"Mint minden magányos ember, a barátságot bizonyos legendás varázskörrel vette körül..."

"Mint minden szép nő, aki szépségének állandó tömjénezése közepette nő fel, ő is önteltség nélkül hitte, hogyha valaki szereti őt, akkor feltétlenül szépsége miatt szereti."

"...tudja meg azonban, leányom, hogy az, aki szeret - alig merem ezt kimondani -, az, aki igazán szeret, már alig-alig bűnös."

"Annak, aki szeret, nincsen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...