9 August 2020

Farewell to past


It was 1916. People, who greeted the war with flowers, celebrating on the street, were not enthusiastic about it anymore.
But the boy's parents were glad for the call-up order. They preferred to know their only son on the front than by a little maid's side.
"When I come back, I'm going to marry you," the boy had promised, before boarding the train.
The girl began waiting. The months went with tears and hope.
After a while, no more letters came.
She kept on waiting. The war was over, but she received no news of the boy.
Still, she waited. The trains carrying the last prisoners of war ran in. Those who survived slowly returned to the village.
A foreign boy also arrived. The war swept him far from his homeland. He left his left ring finger on the trench, but one of the bullets he had gotten still wandered in his side. But he was always fun. His cheer spread to the others as well. He even managed to make the girl laugh. After almost five years of waiting, he asked her to marry. She said yes.
One day a man stopped at the gate. She walked toward him with trembling legs. Through her tears, she scanned the tired, familiar face, smiling, in disbelief.
"I came for you. Pack it up!" the man said, and she ran, ran into the house without thinking. She didn’t pack anything, just got her half-year-old daughter in her arms.
The man gave an indifferent look at the child: "You can't bring her!" he said curtly.
Time came to a halt for a moment, watching with bated breath as those four words rumbled to ruin the past. She smiled gently.
"God be with you!" she whispered, and walked back to the house rocking her little girl.

Búcsú a múlttól

1916 volt. Már azok sem lelkesedtek a háborúért, akik a hadüzenetet az utcán ünnepelve, virágokkal üdvözölték. A fiú szülei mégis örültek a behívó parancsnak. Inkább tudták egyetlen fiukat a fronton, mint egy kis cselédlány oldalán.
– Ha visszajövök, feleségül veszlek – ígérte a fiú mielőtt felszállt a vonatra.
És a lány megkezdte a várakozást. Könnyek közt, reménykedve múltak a hónapok. Egy idő után nem jött több levél.
A lány várt. A háború véget ért, de a fiúról nem kapott híreket.
Mégis várt tovább. Az utolsó hadifoglyokat szállító vonatok is befutottak. Az életben maradtak lassan visszatértek a faluba.
Egy idegen fiú is érkezett. Messzire sodorta szülőföldjétől a háború. Bal gyűrűsujját a fronton hagyta, de a szerzett golyók közül egy még ott vándorolt az oldalában. Mégis mindig vidám volt. A jókedve átragadt a többiekre is. Még a lányt is sikerült megnevettetnie. Csaknem öt év várakozás után kérte feleségül. A lány igent mondott.
Egy napon egy férfi állt meg a kapuban. A lány remegő lábakkal lépkedett felé. Könnyein át, mosolyogva, hitetlenkedve fürkészte a fáradt, ismerős arcot.
– Eljöttem érted. Csomagolj össze! – mondta a férfi, és ő szaladt, gondolkodás nélkül szaladt a házba. Nem csomagolt össze semmit, csak fél éves kislányát kapta a karjára.
A férfi egy közömbös pillantást vetett a gyerekre: – Őt nem hozhatod – közölte kurtán.
Egy pillanatra megtorpant az idő, és lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy az a három szó dübörögve lerombolja a múltat. A lány szelíden elmosolyodott.
– Isten veled! – suttogta, és kislányát ringatva visszasétált a házba.

16 July 2020

July siesta


A fruit-flavoured dream,
still shining on my cheek.
A luscious tiny breeze
wakes me with a breath.

It plays around my eyes,
then slips down to the arms,
vibrating on the peach
velvet of my neck.

A cloudlet in the sky,
desirous, but so shy,
would lay shadow on my
light unbuttoned dress.

A lovely, innocent
sin floats in cherry-scent,
the afternoon goes by
in a sweet caress.
Júliusi szieszta
Gyümölcsízű álom
Csurran még a számon,
Könnyűvérű szellő
Ébresztget buján.

Szempillámon játszik,
Lesiklik a vállig...
Bizsereg a bőröm
Barack bársonyán.

Kóválygó kis felleg
Féltékenyen reszket,
Árnyával takarná
Kigombolt ruhám.

Duruzsoló szárnyak
Hintik szét a vágyat.
Málnaillatúan
Zsong a délután.Our World Tuesday
Skywatch Friday

16 June 2020

In the garden


I let the garden grow...
I only watch as one plant overwhelms the other.
And while I'm trying to understand the nature's paths,
I hear as God laughs...Our World Tuesday

3 June 2020

New books on the shelf


I ordered these books on the Internet. They were in quarantine in a corner for two weeks, but now they are ready for reading. 🙂

I like to look around in the bookstores, but I prefer to buy the books online. (Even when life is normal.) It's more comfortable for me, and you can find good offers. I bought these ten books for price of three. 🙂

I gave the title "New books on the shelf" to this post, but there is no more space on the bookshelves, so I still don't know where I can put them. 🙂 This is the benefit of e-books. They don't need any space, and you can take them with yourself everywhere. But I would miss the printed books. I love their scent, I like to touch them, and it's simply good to look at them. 🙂


“Books are no more threatened by Kindle than stairs by elevators.”
Stephen Fry


Evening rainbow 😊


Our World Tuesday

28 May 2020

Day after day


Our time goes by, years run away,
we patch ourselves day after day,
stubbornly weave a dream, a plan,
like spiders weave – always again,
day after day – new and new threads,
if one of gods tears up their webs.

Nap nap után

Nap nap után elszalad,
foltozgatod önmagad.
Szősz kitartón álmokat,
mint a pók sző napra nap
 hálója ha elszakad 
mindig újabb szálakat.dVerse ~ Poets Pub
Our World Tuesday

19 May 2020

Oatmeal with strawberry


Strawberry, honey,
and oatmeal, so smooth,
I eat my breakfast
with Winnie the Pooh.
Our World Tuesday

14 May 2020

News from the bucket


The hatchlings hatched.12 May 2020

Flowers


From flower to flower,
I walk on the path.
To get lovely moments,
my soul reaches out.

From deep red to purple,
from yellow to white,
the flowers console me,
they cuddle my heart.

I walk like a beggar,
with wishes and sighs,
from orange to dark blue,
from shadow to light.
dVerse ~ Poets Pub
Our World Tuesday
My Corner of the World

6 May 2020

Nest in the bucket


What do two young engineers do, when a pair of pigeons moved to the balcony? Of course they put up a camera. 😀
16 April 2020

Walk with me in my city (4.)14 April 2020

Walk with me in my city (3.)

...and a bouquet of tulips from the garden. 🌷🌷🌷Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...