17 June 2016

Paul Auster: Holdpalota

"...a szellemnek végső soron nincs esélye az anyaggal szemben. Amint hatáskörének túllépésére kényszerítjük, kiderül ugyanis, hogy a szellem sem más, mint anyag."

"A szeretet az egyetlen erő, mely megállíthat valakit a zuhanásban; az egyetlen, mely legyőzheti a gravitáció törvényét."

"Van egy jellegzetes üveges nézés, amire automatikusan rááll a New York-i ember szeme, amikor az utcára lép; a másik iránti védekezésszerű, talán természetes közömbösség egy neme."

"De bármennyire szerettem nézni, nem értettem a táncát. Idegen maradt a számomra; olyasmi, ami semmi szavakkal megragadhatót nem fejezett ki nekem. De nem is sokat gondolkodtam rajta: csak ültem ott némán, belefeledkezve a tiszta mozgás áhítatába."

"A világgal elsősorban a szemünk közvetítésével lépünk kapcsolatba; azonban addig mit sem mond nekünk, amíg alászállva, az észlelés szavak formájában el nem ér a szánkig."

"Ha nem nézünk fel a magasba, sohasem tudhatjuk meg, mi van lenn."

"Csak akkor találjuk meg magunkat, ha tisztában vagyunk vele, mi az, ami nem mi vagyunk."

"Addig nem áll talpunk szilárdan a földön, míg kobakunkkal meg nem érintettük az eget."

"Állatokat vonszoltak a színpadra, és elektromos árammal agyonütötték őket. Nagy állatokat: kutyákat, disznókat, teheneket. Ott ölték meg őket, mindenki szeme láttára. Így született meg a villamosszék gondolata. Edison találta ki, hogy demonstrálja a népnek a váltóáram veszélyességét, aztán eladta a Sing Singnek, ahol mind a mai napig használják. Bájos, nem? Ha nem volnának ilyen szép dolgok a világon, a végén előbb-utóbb még cinikussá lennénk."

"Nem tettem keresztet a sírra, se imát nem mondtam fölötte. Kurva Isten, gondoltam, majd még ennél cifrábbakat is; azért sem adom meg neki ezt az elégtételt."

"A művészet voltaképpeni célja, fedezte fel, nem szemet gyönyörködtető műtárgyak létrehozása; a megértésnek, a világ birtokbavételének egy lehetséges módja ez; annak, hogy szemlélődve elmélyedjünk a világban, és megtaláljuk benne a magunk helyét."

"Keresni fogunk, és nem találunk semmit. Csak az számít, hogy menjünk; üres kézzel fogunk ott állni a végén, erőfeszítésünk felesleges és hiábavaló voltának boldogító tudatával."

"...mást se kell tennem, gondoltam, csak gyalogolnom tovább, és tudtam, hogy végül sikerül hátrahagynom magamat..."

"A Nap a múlt, a Föld a jelen, a Hold a jövendő." (Nikola Tesla)

No comments:

Post a Comment