29 July 2021

Andrea Camilleri: A víz alakja

 

Fordította Kovács Noémi és Zaránd Kornél

„Étkezés közben, mint mindig, az étkezésről beszéltek.”

 


Ha azt akarod, hogy minél gyorsabban elfelejtődjék a botrány, nem kell mást tenned, mint hogy világgá kürtölöd, [...] Ha azonban megpróbálsz csendet teremteni, a csend beszélni kezd, megsokszorozza a kósza hírek számát, melyek feltartóztathatatlanul elterjednek.

Ezt már magának kell kiderítenie, ha érdekli. Vagy beérheti a víznek azzal az alakjával, ami adatott.13 July 2021

Beauties

it's harder to see the beauties of life
nature has lost its innocence
the mirror has broken somewhere inside
we destroyed all tales, all legends
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szépség 
 
a szépség ma rejtőzködőbb
az ártatlanság elveszett
nem vigasztal mese, se dal
a belső tükör megrepedt
 
 

4 July 2021

Neil Gaiman, Terry Pratchett: Good Omens

“That's what the end of the world meant. No more world. Just endless Heaven or, depending who won, endless Hell. Crowley didn't know which was worse.

It may help to understand human affairs to be clear that most of the great triumphs and tragedies of history are caused, not by people being fundamentally good or fundamentally bad, but by people being fundamentally people.

They were born into a world that was against them in a thousand little ways, and then devoted most of their energies to making it worse.

People couldn't become truly holy, he said, unless they also had the opportunity to be definitively wicked.

You don't have to test everything to destruction just to see if you made it right.

It is said that the Devil has all the best tunes. This is broadly true. But Heaven has the best choreographers.

The serving  staff had identical gleaming smiles that never reached their eyes.

...because misery loves company.

I don't see what's so triflic about creating people as people and then gettin' upset 'cos they act like people...

 
 

 
 
 
 
 


Neil Gaiman, Terry Pratchett: Elveszett próféciák
Fordította Horváth Norbert

„Mert ezt jelentette a világvége. Csupán végnélküli Mennyország, vagy, attól függően, hogy ki győzött ‒ végnélküli Pokol. Crowly nem tudta, melyik a rosszabb.”

Talán segít megérteni az emberi viselkedést, ha tisztázzuk, hogy a történelem legnagyobb diadalai és tragédiái nem annak köszönhetőek, hogy az ember alapjában jó, vagy alapjában rossz természetű, hanem annak, hogy alapjában ember.

Olyan világba születtek, ami ezeregy módon ellenük tört és mégis erejük nagy részét arra fordították, hogy életük még nyomorúságosabb legyen.

Az ember nem lehet igazán szent, mondta, hacsak nem képes végtelenül gonosz is lenni.

Nem muszáj a pusztítással letesztelni az egészet, csak hogy tudjátok, működött a dolog.

Mondják, az összes jó dallam az Ördögtől ered. Ez nagyjából igaz is. Viszont a Mennyországnak vannak a legjobb koreográfusai.

A személyzet csillogó egyenmosolyt hordott az arcán, ami sosem jutott el a szemükig.

...a nyomor szereti a társaságot.

Nem tudom mi jó abban, hogy embernek teremtik az embereket, aztán meg fölidegesítik magukat azon, hogy emberként viselkednek.

 


 

 

 

     


19 June 2021

Neil Gaiman: Neverwhere

“'You've a good heart,' she told him. 'Sometimes that's enough to see you safe wherever you go.' Then she shook her head. 'But mostly, it's not.'”

“Richard had noticed that events were cowards: they didn't occur singly, but instead they would run in packs and leap out at him all at once.”

“Still, it was much easier not to believe in something when it was not actually looking directly at you and saying your name.”

“'I have always felt,' he said, 'that violence was the last refuge of the incompetent, and empty threats the final sanctuary of the terminally inept.'”

“'There are little pockets of old time in London, where things and places stay the same, like bubbles in amber,' she explained. 'There's a lot of time in London, and it has to go somewhere ‒ it doesn't all get used up at once.'”

“So the day became one of waiting, which was, he knew, a sin: moments were to be experienced; waiting was a sin against both the time that was still to come and the moments one was currently disregarding.”

“'When angels go bad, Richard, they go worse than anyone.'”

“He had gone beyond the world of metaphor and simile into the place of things that are, and it was changing him.”

“It was the perfect match, the hunter and the hunted. And who was who, and which was which, only time would reveal; time and the dance.”

 

Cornflowers

  


 

 

 

 

 

 

  

Neil Gaiman: Sosehol 

Fordította Pék Zoltán 

„‒ Jó szíve van. Az néha elég, hogy biztonságba legyen, bármerre vetődik. ‒ Aztán a fejét ingatta. ‒ De többnyire azér' nem.”

„Richard már megfigyelte, hogy az események gyávák: egyenként nem történnek meg, csak csoportosan, bandában mernek rárontani.”

„Persze sokkal könnyebb nem hinni valamiben, ha az nem néz egyenesen rád és szólít a neveden...”

„Jómagam mindig is úgy véltem, hogy az erőszak az amatőrök végső menedéke, az üres fenyegetés pedig a menthetetlenül kétbalkezesek utolsó szentélye.”

„Londonban itt-ott megrekedt a régi idő, és ezeken a helyeken a dolgok ugyanolyanok maradnak. Akár a buborék a borostyánban. Londonban sok az idő, valahová mennie kell... nem használódik el mind egyszerre.”

„...a pillanatokat meg kell élni, a várakozás bűn, mind az eljövendő idő ellen, mind a jelen pillanat ellen, amelyet az ember éppen semmibe vesz.”

„Ha az angyalok rossz útra térnek, rosszabbak lesznek bárkinél.”

„A metaforák és hasonlatok világából átkerült egy olyan helyre, ahol a dolgok csak vannak, és ez kezdte megváltoztatni.”

„Tökéletes páros: a vadász és a vad, s hogy ki ki, hogy melyik melyik, azt az idő dönti el. Az idő meg a tánc.”

 

Early summer garden