20 March 2017

Daughter of March

I was born with the first sunrays.
My cradle was rocked by the Spring.
I've never run out of daydreams.
I've always walked against the wind.Március lánya

a felkelő nappal születtem
a tavasz volt könnyelmű dajkám
vad álmain nevelt fel engem
majd itt hagyott vén fejjel, árván16 March 2017

March

With flowers

(15 March 2017)

With a little snowy surprise

(15 March 2013)10 March 2017

It's time

I should have been reconciled
with the time and with my life,
with all that I did not find,
with all that I left behind.

I should have been reconciled
with the future, with the past,
to accept all what have gone,
and to love what just will come.

I should have been reconciled
with all wrinkle 'round
 my eyes.
Wash the soul creased on my face,
blanch over in Lethe's waves.

***

But I’m just standing dazed.
Look, I have everything.
The world probably waits
for me, I’d like to think.

I wait, and wait ever,
only heaven knows, why.
The hapiness once more
opens at my blind eye.

While worn out, dusty dreams
still come and go in rows,
I cry for the woman
who I never was.

                                        


Ideje lenne

Békülnöm kéne már
Az élettel, az idővel.
Mindennel, amit megadott,
Mindennel, amit még nem vett el.

Békülnöm kéne már
A tegnappal, a jövővel.
Elfogadni, ami elmúlt,
S szeretni, ami még nem jött el.

Békülnöm kéne már
Önmagammal, a tükörrel.
Arcomra gyűrődött lelkem
Lemosni a Léthe vizével.

*
De én csak állok kábán.
Nézd, megvan mindenem!
A világ talán vár rám,
Titkon még azt hiszem.

És várok, várok egyre.
A jó ég tudja, mit.
A boldogság egy percre
Még vak szememre nyit.

S míg elnyűtt, poros álmok
Jönnek-mennek sorban,
Én siratom az asszonyt,
Aki sosem voltam.
04 March 2017

We walk along

We walk along. The pain reaches the ground.
The loaded wain. We can't leave it behind.
Our gloomy heads are sometimes hit by sticks.
Don't mind, we just take down some stars on it.
We walk along. Our traces on the fields.
The wounds of sky get overgrown with weeds.

http://www.hangolatlanul.com/2016/08/ballagunk.html

28 February 2017

Thornton Wilder: The Bridge of San Luis Rey

"Either we live by accident and die by accident, or we live by plan and die by plan."

"She opened the door upon her balcony and looked at the great tiers of stars that glittered above the Andes. Throughout the hours of the night, though there had been few to hear it, the whole sky had been loud with the singing of these constellations."

"Even speech was for them a debased form of silence; how much more futile is poetry wich is a debased form of speech."

"He was the awkwardest speaker in the world apart from the lore of the sea, but there are times when it requires a high courage to speak the banal."

"Like all solitary persons he had invested friendship with a divine glamour..."

"Like all beautiful women who have been brought up amid continual tributes to their beauty she assumed without cynicism that it must necessarily be basis of anyone's attachment to herself"

"...but do you know, my daughter, than in love - I scarcely dare say it - but in love our very mistakes don't seem to be able to last long?"

"Even memory is not necessary for love."Thorton Wilder: Szent Lajos király hídja
Kosztolányi Dezső fordítása

"Vagy véletlenül élünk, és véletlenül halunk meg, vagy pedig terv szerint élünk, és terv szerint halunk meg."

"Kinyitotta az erkélyre szolgáló ajtót, fölnézett a csillagok miriádjára, mely az Andok fölött sziporkázott. Az éjszakai órákon, noha itt csak kevesen hallották, az egész égboltozat zengett a csillagok éneklésétől."

"Számukra még a beszéd is a csönd silányabb formája volt. Aztán mennyivel gyatrább a költészet, mely a beszéd egyik silányabb formája."

"Csak a tenger csodáiról tudott beszélni, különben nehéz helyen állott nála a szó, de vannak pillanatok, amikor nagy bátorság kell ahhoz, hogy közhelyeket mondjunk."

"Mint minden magányos ember, a barátságot bizonyos legendás varázskörrel vette körül..."

"Mint minden szép nő, aki szépségének állandó tömjénezése közepette nő fel, ő is önteltség nélkül hitte, hogyha valaki szereti őt, akkor feltétlenül szépsége miatt szereti."

"...tudja meg azonban, leányom, hogy az, aki szeret - alig merem ezt kimondani -, az, aki igazán szeret, már alig-alig bűnös."

"Annak, aki szeret, nincsen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá."

21 February 2017

Late winter

Late winter came in rust colour.
Silent blues sifts in the dusk.
The steps remained here since the fall.
Wanderers left them for us.

Télutó

rozsdaszínű idén a télutó
csöndes félelem szitál a ködbe
őszről maradtak  még itt a léptek
vándorok hagyták nekünk örökbe

Shared with: Wednesday Around the World

14 February 2017

Feeling safe

If I’m only a shade,
and just begin to fade,
Without a word you set
the Sun behind my back.


If I’m a quiet song,
lost in the noisy throng,
you hug me and the sounds
fall silent all around.


And if I wander scared,
you come and take my hand,
I know I’m not alone...
You always lead me home.

Biztonságban

Csak árnyék vagyok. Te vagy
Hátam mögött a fény.
Egy halkan dúdolt dallam
A csönd kék tengerén.

Ha megrettenve állok,
Felém nyújtod kezed,
S az úttalan világon
Lassan továbbvezetsz.


Linked to dVerse Open Link Night 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...