29 November 2021

Paula McLain: Love and Ruin

"'Sleep isn’t a skill.' I laughed at him. 'But of course, señorita. The innocent have it. They’re born with it. Somehow you lose it as you age. Worry steals it away.'"

"But I'm not sure I believe in wars anymore. They only make ghosts and they don't change anything."

"We had all the time in the world to make a terrible mistake."

"Time would have its way with everything, because that’s what had always happened and always would, out into infinity."

"'No one will win,
' he said simply. 'This is war, after all.'"

"I lay in one place and read, soaking up the peace and stillness, and feeling only a little guilty for being so happy alone."


Paula McLain: Szerelmünk romjai
Fordította Keresnyei Klára
 
"  Az alvás nem tehetség kérdése nevettem rá.
Már hogyne lenne az, senorita! Az ártatlanoknak adatik meg. Ezzel születnek. Valahogy elveszítjük, ahogy megöregszünk. Az aggodalom koptatja el."

"De nem tudom, hiszek-e még a háborúban. Csak szellemeket gyártunk, és nem változtatunk meg semmit."
 
"Tengernyi idő állt rendelkezésünkre, hogy elkövessük a legrémisztőbb hibákat."
 
"Az idő mindent elkoptat, mert ez a dolga a világ kezdete óta, és ez is marad mindörökké."

"Senki se fog győzni
felelte egyszerűen. Végül is, ez egy háború."
 
"Elnyújtóztam egy könyvvel a kezemben, hagytam, hogy átjárjon a békesség, a mozdulatlanság, és épp csak egy aprócska lelkiismeret-furdalás volt bennem amiatt, hogy ennyire boldog tudok lenni egyedül."

12 November 2021

Autumn time


Now, it's foggy, and then it's bright.

Shivery frosts of the pale nights
squat under their big silver coats
on the branches of the hawthorns.

Impish breeze runs through the meadow,
steals the straw hat of the scarecrow.
Wise old ladies, those silent oaks,
tousle his hair, strew it with gold.

Fall is tired. Grooves of the lands –
thousand wrinkles on her old hands.
Giving away all her treasure,
she takes a rest on a knocker.Őszidő


Egyszer ködös, máskor ragyog.
Nagykabátban fázós fagyok
kucorognak izzó vörös
galagonya ágak között.

Falevél száll, szalmakalap,
erdőn-mezőn szellő szalad,
aranyhaját (öreg hölgyek)
megcibálják jól a tölgyek.

Fáradt az ősz, ezer ránca
szántóföldek barázdája.
Túladott már minden kincsen,
megpihen egy rézkilincsen.10 November 2021

Kurt Vonnegut:Welcome to the Monkey House

“Until six years ago, the Democratic poll watchers and the Republican poll watchers were all Republicans. Now the Democratic poll watchers are Democrats. The consequences of this revolution have not been nearly as awful as expected ‒ so far.
Where I live (1964)
 
“They're bad laws,” said Billy. “If you go back through history, you'll find that the people who have been most eager to rule, to make the laws, to enforce the laws and to tell everybody exactly how God Almighty wants things here on Earth ‒ those people have forgiven themselves and their friends for anything and everything. 
Welcome to the Monkey House (1968)
 
 “Fred Bockman is thirty and looks eighteen. Life has left no marks on him, because he hasn't paid much attention to it.” 
The Euphio Question (1951)
 
 “The mind is the only thing about human beings that's worth anything. Why does it have to be tied to a bag of skin, blood, hair, meat, bones, and tubes? No wonder people can't get anything done, stuck for life with a parasite that has to be stuffed with food and protected from weather and germs all the time. And the fool thing wears out anyway ‒ no matter how much you stuff and protect it!” 
Unready to Wear (1953)
 
“Think of it this way," said Helmholtz. “Our aim is to make the world more beautiful than it was when we came into it. It can be done. You can do it.” 
The Kid Nobody Could Handle (1955) 
 
“There are too many of us, and we are all too far apart...”
Adam (1954)

  

 

 

 

 
Isten hozott a majomházban!
 
Korábban a demokrata párti megfigyelők és a republikánus párti megfigyelők egyaránt republikánus pártiak voltak.Újabban viszont a demokrata párti megfigyelők demokrata pártiak. Ezen forradalmi fejlemény sokkal kevesebb galibával járt, mint gondolták volna legalábbis egyelőre.
Ahol élek (1964) Fordította Szántó György Tibor
 
A törvények rosszak - felelte Billy. Ha visszalapoz a történelemben, majd meglátja, hogy akik legjobban vágytak uralkodni, törvényeket hozni, a törvényeket másra rákényszeríteni, akik mindenkinek pontosan megmondták, hogy mit akar a Mindenható itt a Földön, önmaguknak és a barátaiknak mindig és mindent megbocsátottak.
Isten hozott a majomházban! (1968) Fordította Göncz Árpád
 
Fred Bockman harmincéves, de tizennyolcnak néz ki. Az élet nem hagyott nyomot rajta, mert Fred nem fordít különösebb figyelmet rá.
Az Eufió-kérdés (1951) Fordította M. Nagy Miklós
 
Az emberi lénynek az agya az egyetlen az egyetlen olyan része, amelyik ér valamit. Miért is kell, hogy hozzá legyen kötve egy bőrből, vérből, hajból, húsból, csontokból és csövekből álló zsákhoz? Nem csoda, hogy az emberek semmit sem tudnak véghezvinni, amikor egész életükre össze vannak zárva egy parazitával, amelyet étellel kell tömni, és állandóan óvni az időjárástól és a baktériumoktól. És a nyavalyás úgyis tönkremegy bármilyen gondosan etetjük és óvjuk!
Viselésre alkalmatlan (1953) Fordította M. Nagy Miklós
 
Gondoljátok azt mondta Helmholtz , hogy a célunk szebbé tenni a világot annál, mint amilyen akkor volt, amikor mi megérkeztünk. Meg lehet csinálni. Meg tudjátok csinálni.
A kölyök, akit senki sem tudott kezelni (1955) Fordította M. Nagy Miklós
 
Túl sokan vagyunk, és mind túl messze egymástól...
Ádám (1954) Fordította M. Nagy Miklós